ລະບົບເທຣດ ອັດຕະໂນມັດ JARVIS Expert Advisor

ສະຖານະປັດຈຸບັນ: Lifetime License (ອະນາຄົດແມ່ນ License ລາຍປີ)

ລະບົບການເຮັດວຽກ


ຈຸດເດັ່ນຂອງ JARVIS

EA Forex ຕົວນີ້ແມ່ນ ຕົວທີ່ດີທີສຸດ ສະຖຽນທີສຸດ ແລະກົງໃຈຫຼາຍທີສຸດ, ການເຮັດວຽກຂອງມັນ ນັ່ນແມ່ນມັນຈະເທຣດຕອນໄລຍະເຊົ້າມືດຂອງທຸກວັນ ແລະສະເລ່ຍ ຈະປິດອໍເດີໄລຍະ 9 – 10 ໂມງ ທຸກວັນ, ບໍ່ຕ້ອງເຝົ້າພັອດ, ບໍ່ມີຄ້າງ, ບໍ່ເບີ້ນລັອດ, ປິດໄດ້ທຸກວັນ. ຜ່ານການທົດສອບແລ້ວ 2007 – 2017 ສາມາດຜ່ານໄດ້ທຸກເດືອນ ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາ 10 ປີ, ເຊິ່ງເຮົາມີການສອນໃຫ້ສະມາຊິກ ເມື່ອຮັບໄປແລ້ວ ທົດສອບກັນ 10 ປີ ຍ້ອນຫຼັງ

ເທຣດສັ້ນ ແມ່ນໆ ບໍ່ມີໄມ້ຄ້າງເກີນ 1 ວັນ - ຈົບ ປິດທຸກອໍເດີ, ສະເລ່ຍ ປິດອໍເດີ 3 – 6 ຊົ່ວໂມງ, ບໍ່ມີໄມ້ຄ້າງ

ເຮົາບໍ່ໄດ້ເຮັດ Partner ກັບໂບຣກເກີໃດໆ - ສະມາຊິກ ສາມາດເລືອກໂບຣກເກີ ທີ່ເທຣດແລ້ວໄດ້ກຳໄລດີທີສຸດ, ປອດໄພທີສຸດໄດ້ເອງ

Lifetime License ນຳໃຊ້ແລະອັບເດດໄດ້ຕະຫຼອດຊີບ

ຄວບຄຸມການຂາດທຶນ ຫຼື Drawdown ໄດ້ຕາມສະຖິຕິ - ຈາວິສ ແມ່ນ EA ເຊິ່ງມີ ຄັດລອສ ປົກປ້ອງທຶນ ແລະກຳໄລຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້, ໂດຍມີສະຖິຕິ 10 ປີ ເປັນຕົວກຳໜົດMyfxbook ກຳໄລຍ້ອນຫຼັງ 6 – 12 ເດືອນ JARVIS-II FX EA
ລວມຮູບແບບການຕັ້ງຄ່າຕ່າງໆ ແລະຫຼາຍໆ ໂບຣກເກີ
Myfxbook JARVIS-X-FX-EA ເລີ່ມ ຕຸລາ

Results
ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ JARVIS-II FX EA ແລະ JARVIS-X FX EA

 • JARVIS-II FX EA
 • ຈາວິສ ແມ່ນ EA ແນວທີ່ມີຄັສລອສ ບໍ່ເບີ້ນລັອດເດີ, ຄູ່ທີ່ຫຼິ້ນໄດ້ຈະຕ້ອງຜ່ານການທົດສອບກັບກຣາຟຈິງ ຍ້ອນຫຼັງຂອງຄູ່ນັ້ນມາກ່ອນ ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດຫຼິ້ນໄດ້ທຸກຄູ່ເດີ, JARVIS-II-FX-EA ມັນເໝາະກັບຄູ່ເງິນ EURUSD ທີສຸດ ເພາະວ່າ ຜ່ານການທົດສອບ (Backtest) 10 ປີ ຍ້ອນຫຼັງ ແຕ່ 2007 ຫາ ປັດຈຸບັນ, ມັນມາໃນຮູບແບບກຳໄລທັ້ງໝົດ ໂດຍລະບົບ Money Management ຂອງມັນ, ຕົວຢ່າງການທົດສອບໂດຍກຣາຟຈິງ ຍ້ອນຫຼັງ ແຕ່ 2009 ຫາ ປັດຈຸບັນ ໂດຍມີທຸນ 100$  ຈຸດເດັ່ນຂອງ JARVIS-II ຖືກພັດທະນາມາເຖິງປັດຈຸບັນ ແມ່ນ Version 2.0.3 ມີຄວາມສະຖຽນໃນການເຮັດກຳໄລຫຼາຍທີສຸດ, ໂດຍການຣັນສູ້ຕະຫຼາດໂຕຈິງຫຼາຍກວ່າ 6 ເດືອນ ຕາມ Myfebook ທາງເທິງ, ກັບການພົບຫຼາກຫຼາຍຊ່ວງຕະຫຼາດ ແລະຫຼາກຫຼາຍຂ່າວ, ມັນສາມາດປິດເຮັດກຳໄລໄດ້ທຸກວັນ ແລະບໍ່ຖືຂ້າມວັນ, ບໍ່ມີຄ້າງແລະບໍ່ເບີ້ນລັອດ ຖືວ່າເປັນຕົວທີ່ມີຜູ້ຊົມໃຊ້ຫຼາຍທີສຸດ


  http://www.myfxbook.com/strategies/jarvis-ii-2017/120488


 • JARVIS X FX EA
 • JARVIS-X FX EA ຖືກພັດທະນາມາຈາກ Logic ຂອງ JARVIS-II FX EA ແມ່ນ ເປີດ - ປິດ ໄດ້ທຸກວັນ, ນຳໃຊ້ກັບຄູ່ເງິນເພີ່ມ 3 – 4 ຄູ່ເງິນ, ໃນແບບ SL ທີ່ສັ້ນສຸດໆ 5 – 10% ເພື່ອກະຈາຍຄວາມສ່ຽງ, ເຮັດໃຫ້ວັນໜຶ່ງໄດ້ຮັບກຳໄລຄ່ອນຂ້າງຫຼາຍ ເມື່ອທຽບກັບ SL ໄລຍະໃກ້ ຜ່ານການທົດສອບ ແຕ່ 2015 ຫາ ປັດຈຸບັນ, ຈະພົບວ່າກຳໄລ 20 – 40% ຕໍ່ເດືອນ ທຸກຄູ່ ແລະມີການຄັດ ຂາດທຶນ 2 ເດືອນ ຈາກ 36 ເດືອນ

  ສະຖິຕິ JARVIS-X
  USDSGD SL 5% : https://goo.gl/R4hwSK
  EURCHF SL 5% : https://goo.gl/3Dg6xx
  GBPCHF SL 5% : https://goo.gl/wiZ4bC
  EURSGD SL 5% : https://goo.gl/PxyTBA